Νείλος Σακελλαρίου
Άλγεβρα δια τας ανωτέρας τάξεις των Γυμνασίων
[1950, 1st edition]