Λουκιανός, Β.Α. Άτσαλος, Ερμ. Η. Ηλιάδου (σχόλια, μετάφραση)
Λουκιανού Εκλογές – Μια Αληθινή Ιστορία, Τιμών ή Μισάνθρωπος, Νεκρικοί Διάλογοι, Α ́Γυμνασίου
[1978, 2nd edition]