Ε. Π. Παπανούτσος
Ψυχολογία Β΄ Λυκείου
[1980, 5th edition]