Στέλιος Σπεράντσας
Στοιχεία Γενικής Βιολογίας δια την Δ΄ τάξιν των Γυμνασίων
[1966, 6th edition]