Ευάγγελος Θεοδώρου
Ανθολόγιον Πατερικών Κειμένων δια τας τρεις ανωτέρας τάξεις του Γυμνασίου
[1969, 1st edition]