Αλκίνοος Ε. Μάζης
Φυσική δια την Ε΄ τάξιν των Γυμνασίων
[1963, 3rd edition]