Παναγ. Γαβρεσέας
Γεωγραφία των Ηπείρων Ασίας, Αφρικής, Αμερικής, Ωκεανίας, Ανταρκτικής
[1975]