Παναγ. Γαβρεσέας
Γεωγραφία των Ηπείρων Ασίας, Αφρικής, Αμερικής, Ωκεανίας, Ανταρκτικής
[1972, 9th edition]