Α. Λαζάρου, Αθ. Διάφας
Ιστορία των Νέων Χρόνων, από της ανακαλύψεως της Αμερικής μέχρι της Ελληνικής Επαναστάσεως, δια την Ε΄ τάξιν των Εξαταξίων Γυμνασίων
[1951, 1st edition]