Γ. Καλαματιανός, Ν. Κοντόπουλος, Θ. Γιαννόπουλος, Δ. Δούκας, Δ. Δεληπέτρος
Αναγνωστικό Ε΄ Δημοτικού
[1964, 5th edition]