Χ. Δημητρακόπουλος, Θ. Παρασκευόπουλος, Κ. Ρωμαίος, Στ. Σπεράντσας, Σ. Δουφεξής
Νεοελληνικά αναγνώσματα Α' Γυμνασίου
[1956, 1st edition]