Αρριανός (Lucius Flavius Arrianus), Ηρόδοτος, Βίκτωρ Δ. Κρητικός, Κυριάκος Κοσμάς (σχόλια)
Αρριανού Αλεξάνδρου Ανάβασις (Εκλογαί), Ηρόδοτου Ιστορίαι
[1963, 8th edition]