Αρριανός (Lucius Flavius Arrianus), Ηρόδοτος, Βίκτωρ Δ. Κρητικός, Κυριάκος Κοσμάς (σχόλια)
Αρριανού Αλέξανδρου Ανάβασις (Εκλογαί), Ηροδότου Ιστορίαι δια την Γ΄ τάξιν των Εξαταξίων Γυμνασίων
[1960, 5th edition]