Βικτ. Κρητικός, Γεωργ. Παπαοικονόμου (σχόλια)
Εκλογαί εξ Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων δια την Α΄ τάξιν των Εξαταξίων Γυμνασίων
[1964, 6th edition]