Πλάτων, Νικ. Κοντόπουλος, Νικ. Ζαφειρίου, Ν. Ελεόπουλος, Κ. Ελεοπούλου
Πλάτωνος Φαίδων - Πρωταγόρας δια την ΣΤ΄ τάξιν των Εξαταξίων Γυμνασίων
[1963, 14th edition]