Πλάτων, Νικ. Αθ. Κοντόπουλος (σχόλια)
Πλάτωνος Φαίδων δια την ΣΤ΄ Τάξιν των Γυμνασίων
[1951]