Πλάτων, Νικ. Αθ. Κοντόπουλος (σχόλια)
Πλάτωνος Φαίδων δια την ΣΤ΄ τάξιν των Γυμνασίων παλαιού τύπου
[1941]