Ευριπίδης, Θ. Σταύρου, Φ. Βουσβούνης (σχόλια)
Ευριπίδου Τραγωδίαι, Ιφιγένεια η εν Αυλίδι, Ιφιγένεια η εν Ταύροις Β΄ Λυκείου
[1966, 13th edition]