Σοφοκλής, Π. Ν Δημόπουλος (σχόλια)
Σοφοκλέους Οιδίπους Τύραννος
[1955, 4th edition]