Ξενοφών, Κυριάκος Κοσμάς, Νικόλαος Φραγκίσκος (σχόλια)
Ξενοφώντος Ελληνικά (Εκλογαί) Α΄ Λυκείου
[1967]