Θεόκριτος, Θρασύβουλος Σταύρου (σχόλια)
Θεοκρίτου Ειδύλλια δια την ΣΤ΄ τάξιν των Γυμνασίων
[1963, 9th edition]