Πλάτων, Ν. Κοντόπουλος, Ν. Ζαφειρίου, Ν. Ελεόπουλος, Ε. Ελεοπούλου (σχόλια)
Πλάτωνος Διάλογοι Φαίδων - Πρωταγόρας ΣΤ΄ Γυμνασίου
[1972, 19th edition]