Νικόλαος Δ. Νικολάου
Θεωρητική γεωμετρία
[1965, 8th edition]