Νείλος Σακελλαρίου
Αριθμητική δια τα Γυμνάσια, τα Ημιγυμνάσια κλπ.
[1934, 14th edition]