Αχιλλέας Α. Τζάρτζανος
Γραμματική της λατινικής γλώσσης
[1967, 12th edition]