Ευστράτιος Π. Παπάνης
Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου
[1978]