Γαλάτεια Γρηγοριάδου - Σουρελή
Αναγνωστικό Δ΄ Δημοτικού
[1981, 3rd edition]