Δημήτριος Ε. Τομπαϊδης
Επιτομή της Ιστορίας της Ελληνικής γλώσσας, Γ΄ Γυμνασίου βιβλίο του καθηγητή
[1981, 1st edition]