Χρήστος Μ. Ενισλείδης, Α. Κεραμιδάς
Ιερά Ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης
[1951, 1st edition]