Γ. Βλαχογιάννης, Κ. Κοσμάς (μετάφραση, σχόλια)
Ηροδότου Οι Περσικοί πόλεμοι
[1965, 2nd edition]