Μαρία Σ. Ζερβού
Στοιχειώδης άλγεβρα προς χρήσιν των Γυμνασίων
[1932]