Αχιλλέας Τζάρτζανος
Συντακτικόν της αρχαίας ελληνικής γλώσσης προς χρήσιν των μαθητών των ανωτέρων τάξεων των Εξαταξίων Γυμνασίων νέου τύπου
[1940]