Γ. Καλαματιανός, Η. Λάγιος, Μ. Σταθοπούλου-Χριστοφέλλη
Νεοελληνικά αναγνώσματα ΣΤ΄ Γυμνασίου
[1956, 1st edition]