Ν. Κοντόπουλος, Π. Σαμαράς, Χ. Δημητρακόπουλος
Νεοελληνικά αναγνώσματα Β΄ Γυμνασίου
[1950, 1st edition]