Αλκίνοος Ε. Μάζης
Φυσική δια την ΣΤ΄ τάξιν των Γυμνασίων
[1965, 5th edition]