Διον. Π. Λεονταρίτης
Στοιχεία Φυσικής δια την ΣΤ΄ Τάξιν των Γυμνασίων παλαιού τύπου
[1940]