Όμηρος, Δημήτριος Ν. Γουδής (μετάφραση)
Ομήρου Ιλιάδα Α΄ εκλογή Α - Β - Γ - Δ - Ζ. Προς χρήσιν των μαθητών της Δ΄ Τάξεως των Εξαταξίων Γυμνασίων
[1938, 4th edition]