Δ. Κωτσάκης, Κ. Χασάπης
Κοσμογραφία Γ΄ Λυκείου
[1978, 10th edition]