Αχιλλέας Α. Τζάρτζανος
Νεοελληνική σύνταξις ήτοι Συντακτικόν της νέας ελληνικής γλώσσης (Δημοτικής και Κοινής Ομιλουμένης)
[1928]