Πλούταρχος, Δημήτριος Ι. Φιλικός (σχόλια)
Πλουτάρχου Θεμιστοκλής μετά σημειώσεων προς χρήσιν των μαθητών της Α΄ Τάξεως του Γυμνασίου και των Διδασκαλείων
[1921, 2nd edition]