Γαλάτεια Καζαντζάκη
Τα δύο Βασιλόπουλα. Ελληνικόν Αναγνωσματάριον προς χρήσιν των μαθητών της Γ τάξεως του Δημοτικού Σχολείου.