Όμηρος, Νικ. Ποριώτης (σχόλια)
Ομήρου Οδύσσεια (Χ - Ψ - Ω)
[1934, 2nd edition]