Ι. Ν. Πρωτόπαπας
Ελληνική Χρηστομάθεια. Προς χρήσιν των μαθητών της Τρίτης Τάξεως των Ελληνικών Σχολείων και της αντιστοίχου των Αστικών Σχολείων των Θηλέων
[1915]