Μάρκος Τύλλιος Κικέρωνας (Marcus Tullius Cicero), Ζαφείριος Ν. Φραγκίσκος (εισαγωγή, σχόλια)
Κικέρωνος λόγοι ο τρίτος κατά Κατιλίνα και ο υπέρ Αρχίου του ποιητού δια την Ε΄ τάξιν των Γυμνασίων παλαιού τύπου και την ΣΤ΄ τάξιν των Γυμνασίων νέου τύπου
[1940]