Ε. Χατζηγιάννης, Σ. Αλοΐζος
Μαθήματα χημείας για την Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη των Δημοτικών Σχολείων (Α΄ και Β΄ έτος συνδιδασκαλίας)