Λουκιανός, Ι. Ν. Πρωτόπαπας (σχόλια)
Λουκιανού Ανάχαρσις - Ενύπνιον
[1914]