Δημήτριος Σάρρος (μετάφραση, σχόλια)
Ευριπίδου Ιφιγένεια η εν Αυλίδι Γ΄ τάξις Γυμνασίου
[1967, 1st edition]