Όμηρος, Νικηφόρος Ξ. Ελεόπουλος, Καλλιρόη Ν. Ελεοπούλου (εισαγωγή)
Ομήρου Οδύσσεια (εκλογαί). Δια την Ε΄ Τάξιν των Γυμνασίων
[1947]