Πλάτων, Χρίστος Παπαναστασίου (σχόλια)
Πλάτωνος Απολογία Σωκράτους-Κρίτων Β΄ Λυκείου
[1967, 16th edition]