Βίκτωρας Δ. Κρητικός, Μιλτιάδης Τσέλιος (σχόλια)
Αρχαίοι Έλληνες Λυρικοί δια την Ε΄ τάξιν των Εξαταξίων Γυμνασίων
[1965, 6th edition]